താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
pa as pa in paternal
pha the same aspirated
ḃa as ba in balloon
bha the same aspirated
ma as ma in maternal
sa as sa in salute
ya as ya in yahoo (German j)
ra a palatal r
ṙa a cerebral r (German r)
la as la in laborious
va " va " variety
ṡa a palatal sh
ṧa a cerebral sh
ha V ha „ harangue
ḷa a cerebral l
ḻa a cerebro-palatal l

b. Doubled or before other consonants.

ക്ക kka, ക്ത kta, etc.
ച്ച cca, ച്യ cya, etc.
ട്ട tta
ത്ത tta, ത്ന tna: (Exception ത്മ Itma,
ത്ഭു Ibhu, etc)
പ്പ ppa, പ്ര pra
റ്റ tta

c. Between two vowels.

ɣ, കൃ ɣɽ
j
δ, തൃ δṛ
b
as n in nature
(ന്റേ ṅdē; ṅ as n in hyphen)

Errata.

(A complete list of mistakes that may creep into the print will be given out with the last Part.)


Page 4, II, line 2, fr. b. Read : അക്രോത്ത് akrottu.
14, 11, line 1, fr. a. Read: അടാ, m., ada, അടീ.
37, I, line 5, fr. a. Read: ap, appu.


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/19&oldid=155297" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്