താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
TRANSLITERATION
following Lopsius' Standard Alphabet, 2nd Edition 1863, 2nd postscript.

A complete Transliteration of the Malayalam Alphabet drawn up by the Author (now in Germany) will be published witii the last Part; meantime the Publisher trusts his subscribers will accept his attempt at assisting them in their perusal of the Dictionary.

a. Vowels.

a as a in about
ā ,, a ,, far
i ,, i ,, pin
ī ,, i ,, police
u[1] ,, u ,, full
ū ,, u ,, rule
vocalized r
do. lengthened
ḷi vocalized l
ḷī do. l lengthened
e as e in get
ē ,, e,, prey
ei M. as ei in height
ai S. as ai in kaiser
o as o in collect
ō ,, o ,, vote
au ,, ow ,, fowl
അം am ,, um ,, fulerum
അഃ aḥ vocalized h

b Consonants.

a. Initial.

ka as ka in kalendar
kha the same aspirated
ġa as gs in gallon
gha the same aspirated
ṅa as gna in magnate
ča as cha in chapter
čha the same aspirated
ja as in Japan
jha the same aspirated
ńa as nya in banyan
ța the cerebral ta
țha the same aspirated
ḍa the cerebral da
ḍha the same aspirated
ṇa the cerebral na
ta the true dental ta
tha the same aspirated
da, da the true dental da
dha the same aspirated
na the true dental na  1. (u final half u in Dravidian words.)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/18&oldid=155296" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്