താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ABBREVIATIONS.
f. i. for instance.
G. Greek.
Gan. Ganita Shastram.
Gen. Genitive.
Ge. German.
gen. generally.
Genov. Genovefa (Rom. Cath. poem).
GnP. Gnana pana.
GP. Gunapatham, Cottayam.
gram. grammar, grammatical term.
H. Hindustani.
Heb. Hebrew.
HNK.(HK.) Harinama Kirtanam.
hon. honorary, honorific.
Hor. (HY.) Hora Vyakhyanam.
huntg. hunting.
id. idem = the same.
imp. impersonal.
Imper. Imperative.
indef. indefinite.
Inf. Infinitive.
Interj. Interjection.
instr. instrumental (case).
intr. intransitive.
i. q. id quod = the same as.
Jew. Doc. Jewish Documents.
jud. judicial papers.
KeiN. Keivalya Navanitam.
KM. Kerala Mahatmayam.
KN. Kerala Natakam.
KR. Kerala Varma Ramayanam ( Valmiki's Ram.)
KU. Kerala Utpatti.
KumK. Kumaraharana Katha.
L. Latin.
Loc. Locative.
lit. literally.
loc. local usage.
LPS. Laxmi Parvati Samwadam.
M. Malayalam.
m. masculine gender.
Mahr. Mahrathi.
Malay. Malayan.
Mantr. A collection of Mantrams.
MC. Mrga Charitam (Cottayam).
med. medical, medicinal.
met. metaphorically.
MM. Old treatise on Marmany.
mod. modern.
Mpl. Mappillas, Malabar Mohammedans.
MP. Matsya Puranam.
MR. Collet's Malayalam Reader.
Mud. Mudraraxasam (Chanakya Sutram)
Nal. Nala Charitam.
Nasr. Nasranis.
N.,N. N. Name; Name and surname.
n. neuter gender.
NegV. Negative Verb.
Nid. Nidanam, Cottayam.
No. North Malabar.
NS. Nyaya Shastram.
obj. objective.
obl. oblique case.
obs. obsolete.
obsc. obscene.
Onomatop Onomatopoeia. (Imitation of sound).
Onap. Onapattu.
opp. opposite.
orig. originally.
P. Persian.
Pay. Payanur Pattu.
Palg. Palghaut.
Pat R. Patala Ramayanam.
part. participle.
phil philosophy.
Plin. Pliny.
pl. plural.
po. poetic usage.
Port. Portuguese.
pos. positive.
PP. Putten Pana, Cottayam 1844 (extracted from Nasr. Syr. original)
PR. Prasna Riti.
prcc. preceding.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/16&oldid=155294" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്