താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
ABBREVIATIONS.
Abl. Ablative.
abstr N. abstract Noun.
aC. ancient Canarese.
Ace. Accusative.
adj. adjective.
adv., advl. adverb, adverbial.
Adw. Adwaitam.
a M. ancient Malayalam.
a Med. ancient Medical Treatises in prose.
Anach. Anacharam.
Anj. Anjadi.
a N. pr. Nomen proprium, a proper name.
AR. Adhyatma Ramayanam.
Ar. Arabic.
Arb. Arbuthnot, Selections.
Asht. Ashtanga Hrdayam.
astrol. astrology.
a T. ancient Tamil.
auxV. auxiliary Verb.
B. Bailey's Mal.- Engl. Dictionary (also his Scripture Translation).
bef. before.
Bang. Bengali.
BhadrD. Bhadra Dipam, or Bhadra Dipapratistha.
BhgV. Bhagavata Vyakhyanam.
Bhr. Mahabharatam.
BR. Bala Ramayanam.
Brhm P. Brahmanda Puranam.
C. Canarese.
Cal. Calicut.
Cal KU. Calicut Kerala Utpatti.
Can. Cannanore.
CartV. Cartaviryarjuna Catha.
CC.,(CCh.) Crshna Charitam.
CG. Do. Gatha.
Chin. Chinese.
ChR. Chintamani Ratnam.
ChVr. Chaturdasa Vrttam.
Coch KM. Cochi Kerala Mahatmyam.
comp. compare.
Compr . Comparative.
Cond. Conditional.
contr. contracted.
correl. correlative.
Cpds. Compounds.
CrArj. Crshnarjuna Yuddham.
CS. Canacku Saram.
cv. Causal Verb.
cfr. confer = compare.
Chir. doc. Chiracal documents.
Dakh. Dakhani.
Dat. Dative.
deuV. denominative Verb.
der. derivative.
dict. dictionary.
DM. Devi Mahatmyam.
DN. Damayanti Natakam.
doc. document, documental.
defV. defective Verb.
Drav. Dravidian.
E. English.
EM. Ekaldesi Mahatmayam.
emph. emphatic, emphatically.
esp. especially.
euph. euphemistic.
f. feminine gender.
fig. figuratively.
foll. following.
finV. finite Verb.
freq V. frequentative Verb.
fut. future tense.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/15&oldid=155293" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്