താൾ:56E237.pdf/74

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

72 അഞ്ചാം തരത്തിന്നു വേണ്ടി.

സമ്മതിച്ചഴിക്കുന്നതൊക്കയും സ്വൎഗ്ഗങ്ങളിൽ അഴി
ഞ്ഞിരിക്കയും ചെയ്യും. മത്തായി ൧൬, ൧൯.

206. നമ്മുടെ കൎത്താവായ യേശുക്രിസ്തന്റെ നാ
മത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നിതു: ഞങ്ങളിൽ
നിന്നു പരിഗ്രഹിച്ച സംപ്രദായത്തെ വിട്ടു ക്രമം കെട്ടു
നടക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരനോടു അകന്നു കൊ
ള്ളേണം എന്നത്രെ. ൨. തെസ്സ. ൩, ൬.

207. ഞാൻ ക്രിസ്തനോടു കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്നു. ഇനി ജീവിക്കുന്നതു ഞാനല്ല ക്രിസ്തനത്രെ
എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇന്നും ഞാൻ ജഡത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എനിക്കു വേണ്ടി
തന്നെത്താൻ ഏല്പിച്ചു തന്ന ദൈവപുത്രങ്കലെ വി
ശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഗലാത്യർ ൨, ൨൦.

സൂചകം.- ഇനി സഭാശാലകളുടെ ആറാം
തരത്തിൽ ലുഥരിന്റെ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകവും
ഏഴാം തരത്തിൽ സ്ഥിരീകരണപുസ്തകവും പഠിക്കേ
ണ്ടതാകുന്നു.

സമാപ്തം.

PRINTED AT THE BASEL MISSION PRESS, MANGALORE.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:56E237.pdf/74&oldid=196833" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്