താൾ:33A11415.pdf/37

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

xxxiii

പ്രാധാന്യം ഈ ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബാസൽമിഷൻ
വ്യവസായങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രസക്തി ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ബാസൽ മിഷൻ
ആർക്കൈവ്സ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക: "There is a link between the
Basel Missions care for village life in West Africa and its factory policy in
India. This was a very down-to-earth mission. But the factorics also
developed because of the problems which came up because Indian Christians
lost their'Caste' when they became Christians...By becoming converts,
Indian Christians lost their way of making a living, and so the mission tried
to find alternate employment for them. This was one main reason why the
Basel Mission founded workshop in India which later developed into real
Mission Industries.' Paul Jenkins 1989:6-7.

വിവിധതരം വർക്ഷോപ്പുകളിൽ സാങ്കേതിക പരിശീലനം നൽകാൻ
കഴിവുള്ളവരെ ഇന്ത്യയിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുത്തയയ്ക്കാൻ ബാസൽ മിഷൻ
ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. മിഷൻ കോളജിൽ വച്ചു തന്നെ പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും
പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായി രേഖകളുണ്ട്. 1890-ൽ ബാസലിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ
മിഷണറിമാരുടെ ഒരു ചിത്രം പോൾ ജങ്കിൻസൺന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അതിൽ
പണിയായുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് മിഷണറിമാർ കാണപ്പെടുന്നത്. ജർമ്മൻ മിഷണറിമാരിൽ
കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷവും. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട
വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്. പ്രശസ്തമായ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവകലാശാലയിൽ
പഠിച്ചു ഡോക്ടർ ബിരുദം നേടി ഇന്ത്യയിലെത്തി ബാസൽ മിഷണറിയായിത്തീർന്ന
പ്രതിഭാശാലിയായ ഗുണ്ടർട്ടിനു പലപ്പോഴും ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.
അചഞ്ചലമായ ഈശ്വരാശ്രയബുദ്ധിയാണ് മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹത്ത
ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്തിയത്. ബാസൽ മിഷന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം
നൽകിയ അദ്ദേഹം പല ഘട്ടങ്ങളിലും സഹകാരികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും
പ്രേരണയ്ക്കു വഴങ്ങി തനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
പങ്കെടുക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെയ്തതിലെല്ലാം ഗുണ്ടർട്ടു മുദ്ര
വ്യക്തമായി ദർശിക്കാം. ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രാധാന്യം പല ബാസൽ മിഷൻ
രചനകളുടെയും ഭാഷയിൽ ആധുനിക ഗവേഷകൻ കണ്ടെത്തുന്നു.

ജർമ്മൻ സർവകലാശാലകളിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
സാംസ്കാരിക കാലാവസ്ഥ ഗുണ്ടർട്ടിനെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നതായി ഊഹിക്കാം.
ജർമ്മനിയിൽ ഇന്ത്യൻ പഠനങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഔഗസ്റ്റ് വിൽഹെലം
ഫൊൻ ഷ്ലെഗൽ (1767-1845)സംസ്കൃതം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് 1814-ലാണ്—ഹെർമൻ
ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ജന്മവത്സരത്തിൽ. 1816-ൽ ബോൺ സർവകലാശാലയിൽ ഷ്ലെഗൽ
ഇൻഡോളജി പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഫ്രൻട്സ് ബോപ്പ് (1791-1867) സംസ്കൃത
പഠനത്തിലൂടെ താരതമ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ചു. 1820-ൽ അദ്ദേഹം
ബർലിനിൽ ഇൻഡോളജി പ്രഫസറായിത്തീർന്നു. പ്രഷ്യയിലെ
സാംസ്കാരികമന്ത്രിയായിരുന്ന വിൽഹലം ഹുംബോൾട്ട് സംസ്കൃതം പഠിച്ചു 1825-26-
ൽ ഭഗവദ്ഗീതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്കൃത ഭാഷ, സംസ്കൃത

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:33A11415.pdf/37&oldid=199726" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്