താൾ:11E607.pdf/90

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

മരക്കലമേറി സഞ്ചരിക്കെ, കൂത്തിന്റെ വാദ്യമുഴക്കം കേട്ട പഴയന്നൂരിൽ
വന്നു ചേരുന്നു.

22, 23

ആങ്ങളമാർ കൂത്തു കാണാൻ മതിലിൽ കയറി ഇരുന്നു. അവരുടെ
കുലമഹിമയെച്ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടാകുന്നു.
1. കുഴി പറയും - കൂഴ പറയും എന്നായിരിക്കണം
2. കുലവാണിയെർ - കുലവാണിയർ (ധാന്യ വ്യാപാരികൾ)

24

ഉപചാരം ചെയ്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കുലവാണിയർ തയ്യാറാവുന്നില്ല.
തുടർന്ന് പഴയന്നുർ വാഴുന്ന മന്നവൻ ചുരികയെടുക്കുന്നു.
1. പാശി - വാശി എന്നായിരിക്കണം

25

രക്തച്ചൊരിച്ചിലും മരണവും ഉണ്ടാകുന്നു.
1. കൂടെലും - കൂടവും (കുടിലും)

26

ആങ്ങളമാരുടെ മരണവൃത്താന്തം അറിഞ്ഞ് നീലകേശി പ്രതികാരോദ്യു
ക്തയാകുന്നു.
1. മിണ്ടു - "മീണ്ടു' എന്നാകണം.

27

ആങ്ങളമാരുടെ വധത്തിനു പ്രതികാരമായി വളരുന്ന പൈതലിനെ
വധിക്കുമെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു (നീലകേശിപ്പാട്ടിൽ തരിയരനെ
വധിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട്). പുത്രന് നമ്പുസരിയരൻ എന്നു പേരിട്ടു. അവനു
പന്ത്രണ്ടു വയസ്സായി.
1. പെണ്ടി - പെണ്ണ്
2. ചൊറുട്ടി - ചൊറൂട്ടി

28, 29

കച്ചിൽപട്ടണത്തിന്റെ പ്രതാപം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
1. വണ്ടാവ് (അണ്ടാവ്) - വലിയ ചെമ്പുപാത്രം.

30

അച്ഛൻ മകനു നൽകുന്ന ഉപദേശം

31

മകന്റെ പ്രതികരണം

32

അച്ഛൻ ഉപദേശം തുടരുന്നു.

33

മകന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കലർന്ന മറുപടി

34

കച്ചവടത്തിൽ അളവിനും കണക്കിനുമുള്ള പ്രാധാന്യം അച്ഛൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

36

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:11E607.pdf/90&oldid=201150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്