താൾ:ഉമാകേരളം.djvu/71

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


<poem>

തടിനിക്കു പയസ്സു വറ്റി മേന്മേൽ കുടി മാറുന്നൊരു ഗോവിനെന്നപോലെ; വടിവിൽ ധനി ദുർവിധത്വമാർന്നാൽ പ്പടി തൽ പങ്കവിമെപ്പൊഴേയ്ക്കകന്നു       35


പതിവായരയന്നമങ്ക ചെയ്‌വോ- രതിവൈദഗ്ദ്ധ്യമെഴുന്ന ശിക്ഷയാലോ ഗതി മന്ഥരമഞ്ജുവാക്കി മുറ്റും പതിയെത്തേറ്റിന നിമ്നഗാവധൂടി?       36


കലഹിച്ചു കവിഞ്ഞ മാനമേന്തി- ച്ചിലനാൾ പാർത്തു വിയോഗശക്തിമൂലം നിലവിട്ടു ചടച്ചുപോമ്മ് സ്രവന്തീ- കുലമോടൊത്തു ജനങ്ങൾ കൂടിയാടി       37


മലർ തെണ്ടി മരന്ദമുണ്ടു കോലാ- ഹലമായ്ക്കുകി മദിച്ചു പോം ദ്വിരേഫം ലലനാവദനം മുകർന്നു ചേലാ- ഞ്ചലരോധം വകവെച്ചിടാതെ തെല്ലും       38


തരമറ്റളവും ജനത്തിനേറ്റം വിരസത്വം വരുമാറു കേകി കൂകി സ്വരമാണു കലാപമല്ല കാര്യം ധരയിൽ ഗായകനെന്ന തത്വമോതി       39


ഒരുനാൾ പ്രിയയാകുമൈന്ദ്രിതന്നെ- ത്തരുണാബ്ജൻ പുണരുന്ന കാഴ്ച കാണ്മാൻ അരുതാഞ്ഞു വിവർണ്ണരൂപനായി- ട്ടരുണൻ ചെന്നു പയോധിയിൽപ്പതിച്ചു       40


പതിയാകുമഹസ്കരന്നു പറ്റും മൃതി കാണ്മാൻ കരളിന്നു കട്ടിയെന്യേ സതി പത്മിനി ഭൃഗകാളകൂടം ഗതികെട്ടിണ്ടു സരോജദ്യക്കടച്ചു       41


വരുണൻ പ്രിയയെബ്ബലാൽ പുണർന്നോ- രരുണന്നന്തമണച്ചു വാണിടുമ്പോൾ പരുഷത്തൊടു പശ്ചിമാശ മേന്മേ- ലരുണാസ്യത്തെ വഹിച്ചു ധൂർത്തുപോലെ       42


തരണിക്കടരില്പ്പരുക്കുപറ്റി- പ്പരമസ്രം പുഴപോലൊലിക്കയാലോ ചരമാചലപാർശ്വഭൂമിയപ്പോൾ വിരവിൽക്കോകനദാഭമായ് വിളങ്ങി       43


നിജ യാത്ര ദിനാന്തവേത്രിമൂലം ദ്വിജരാജൻ വെളിവാക്കിടുന്ന നേരം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:ഉമാകേരളം.djvu/71&oldid=172921" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്