താൾ:ഉമാകേരളം.djvu/155

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


<poem> അഴൽവിട്ടു സിംഹിയുമൊരെച്ചിൽനായപോൽ കഴൽകൂപ്പിടുന്ന കളി കാട്ടിടും പുമാൻ ഉഴലേണ്ട ; കൊപ്പമണയുന്ന കൊമ്പനും പഴകുന്നതുണ്ടു, പിടി പിന്നെയെന്തുവാൻ? '        10


ഹൃദി ചിന്തയിങ്ങനെ കലർന്നു മേൽ വരും സുദിനത്തെയോ, ർത്തതിനു കാത്തിരിക്കുവോൻ മുദിതൻ മുറയ്ക്കു പഴകാനിരിപ്പതാം മദിരപ്പടിക്കവളെ വിട്ടു മാറിനാൻ.        11


ചില നാളും, മല്ല പല മാസവും , മുറ- യ്ക്കുലകിൻ ക്രമത്തിനു കഴിഞ്ഞു മേൽക്കുമേൽ ; ഫലമേതുമില്ല; കിളി പൂത്തുനില്പതാ- മിലവിൽക്കൊതിക്കുകിൽ വിശപ്പടങ്ങുമോ?        12


""കയറോടു ഹന്ത! കിണറിന്റെ പാലവും നിയമേന ചേർന്നു കഴിയുന്നതില്ലയോ? കയൽവാർമിഴിക്കു ലവമില്ല നിമ്‌നതാ- ക്ഷയമംബുധിക്കു ശരി കാലശക്തിയാൽ.        13


ഗതികെട്ടിരുന്നു പുരികം നരയ്ക്കിലും ക്ഷിതിയിൽപ്പരന്റെ കൊതി തീർത്തിടാത്തവൾ സതിയല്ല, മൂക്കു മുറിവാക്കിയും മുറ- യ്ക്കെതിരാളിതന്റെ ശകുനം മുടക്കുവോൾ.        14


ഹരിണേക്ഷണയ്ക്കു രസമെന്നിൽ മേൽക്കുമേൽ വരികില്ലതല്ല വിരസത്വവും വരും; ഗിരിവിട്ടു വാർദ്ധിവഴി പോയ നിർഝരം തിരിയെക്കടന്നു ഗിരിയിൽക്കരേറുമോ?        15


അതിനാൽ സുമാംഗിയിവളൊത്തു ഞാൻ ഹഠാ- ദ്രതിതാൻ-വരുന്നതുവരട്ടെ-ചെയ്തിടും; അതിനെന്തു? പട്ടിണികിടന്നു ചാകിലും മതിയെന്നുവച്ചു കവരാതിരിപ്പതാർ?        16


വഴിപോലെ മന്നനരുളീട്ടു വായ്ക്കിലും, വഴിമേൽപ്പിടിച്ചുപറിയിൽക്കിടയ്ക്കിലും, വഴി രണ്ടുമൊന്നു; പണമൊന്നിനെങ്ങുമി- ന്നഴിയുന്ന കാശൊരറുപത്തിനാലു താൻ.        17


അരചൻ ചൊടിച്ചു കഴുവേറ്റുമെന്ന ഭീ പരമുള്ള സാധു നടകൊണ്ടിടും വഴി നരപലർവന്നു കരമേകുവോന്റെ യ,- ല്ലുരഗപ്പടിക്കു ഗരുഡൻ ചരിക്കുമോ?        18


ഉടലുള്ള നേരമൊരുവന്നുമെന്റെ കൈ- തടവാൻ ഞെരുക്ക, മതു നോക്കിയാൽ മതി;

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:ഉമാകേരളം.djvu/155&oldid=172804" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്