താളിന്റെ സംവാദം:Thunjathezhuthachan.djvu/10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

"86 12 പ്രദർശിപ്പാൻ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ" എന്നത് "86 1-2 പ്രദർശിപ്പാൻ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ" എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 16:43, 19 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഈ താളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുത്തുകൾ നാം നിർമ്മിക്കുന്ന താളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ? --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 16:50, 19 ജനുവരി 2013 (UTC)

ശരിക്കും, അതു തിരുത്തേണ്ടതാണ്. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 17:32, 19 ജനുവരി 2013 (UTC)