താളിന്റെ സംവാദം:Samkshepavedartham 1772.pdf/10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഭാഷയാണ്‌ പ്രശ്നം എന്ന് സംവാദത്തിൽ കണ്ടു. വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ എഴുതിയതാണ്.—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് ‎Littymalayalam (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)