താളിന്റെ സംവാദം:Ramarajabahadoor.djvu/322

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

തങ്ങളുടെ പാദാഘാതങ്ങളാൽ അടുത്തപോലെ -> അടുത്ത പടി എന്നോ അടുത്ത പാടേ എന്നോ ആവാം. അടുത്തപോലെ എന്നതു് സന്ദർഭയുക്തമല്ലാത്ത ഒരു പ്രയോഗമായി തോന്നുന്നു. Viswaprabha വിശ്വപ്രഭ विश्वप्रभा فيسوابرابها (സംവാദം) 08:29, 26 മേയ് 2012 (UTC)