താളിന്റെ സംവാദം:ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും.djvu/177

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

? സ്ഥാനം മാറി കാണുന്നു—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Jayachandran1976 (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) 00:21, ഡിസംബർ 12, 2013‎

ഒപ്പിടാൻ വീണ്ടും മറന്നു. ?-ന് എന്തു പറ്റി? അതു ആദ്യാക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചു വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? ശരിയായിട്ടു തന്നെയാണ് എനിക്കു കാണുന്നത്. ഒരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് കാണികാമോ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 02:36, 12 ഡിസംബർ 2013 (UTC)