താളിന്റെ സംവാദം:ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും.djvu/12

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

പേജ് നമ്പർ ക്രമത്തിലല്ല —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Jayachandran1976 (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) 19:51, നവംബർ 12, 2013‎

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ അടുക്കെണ്ടവയാണ്. അതിനു കുറച്ചു സമയം കൂടി എടുക്കും. എന്തായാലും ഉള്ളടക്കം ചേർത്തു വെക്കാം എന്നു വിചാരിച്ചാണു നാം ചേർക്കുന്നത്. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 15:51, 12 നവംബർ 2013 (UTC)