ഗായത്രിമന്ത്രം/ചാമുണ്ഡാഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(ചാമുണ്ഡാഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ചാമുണ്ഡാഗായത്രി


രുദ്രഭൂതായൈ വിദ്മഹേ
ഖൾഗഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നശ്ചാമുണ്ഡാ പ്രചോദയാൽ