ഗായത്രിമന്ത്രം/ഗുരുഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(ഗുരുഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ഗുരുഗായത്രി


ഓം അഗ്നിരോജാതായ വിദ്മഹേ
വാചസ്പതയേ ധീമഹി
തന്നോഃ ഗുരുഃ പ്രചോദയാത്