ഗായത്രിമന്ത്രം/രുദ്രഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
രുദ്രഗായത്രി


ഓം തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ
മഹാദേവായ ധീമഹി
തന്നോഃ രുദ്ര പ്രചോദയാത്