ഗായത്രിമന്ത്രം/ആദിത്യഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(ആദിത്യഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ആദിത്യഗായത്രി


ഓം പ്രഭാകരായ വിദ്മഹേ
ദിവാകരായ ധീമഹീ
തന്നഃ സൂര്യ പ്രചോദയാത്