ആത്മസുഖം പോലെ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ആത്മസുഖം പോലെ ഏതു സുഖം പാരിൽ

രചന:സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശി

ആത്മസുഖം പോലെ ഏതു സുഖം പാരിൽ
പരമാത്മസുഖം പോലെ ഏതു സുഖം പാരിൽ

അനുപല്ലവി

രാജപ്രതാപമോ ജഡസുഖഭ്രാന്തിയോ
മാനസോല്ലാസമോ ആത്മീയനെന്തിനു?

ചരണങ്ങൾ

കുഞ്ഞു തന്റമ്മയിൻ മാർവ്വിൽ വസിക്കുമ്പോൾ
യേശുവിൻ മാർവ്വിലാണാത്മീയ ജീവിതം
താലോലഗാനങ്ങൾ അമ്മ ചൊല്ലും പോലെ
ആത്മീയർക്കാനന്ദം യേശുവിൻ വാത്സല്ല്യം

കട്ടിലുമെത്തയും ചാരും തലയിണ
സൌരഭ്യം തൂകുന്ന വാസനാ പൂക്കളും
ചൂടുകുളിർമ്മയും ശോഭന കാഴ്ചയും
ഏകുന്നാമുടിയും യേശുവിൻ വാത്സല്ല്യം

ഏകാന്തജീവിത വരപ്രഭാലബ്ദനായി
കൈകൾ തലയ്ക്കു വെച്ചുറങ്ങുമാസാധുവിൻ
ശയ്യയിൽ ദൃശ്യരായി വേറാരുമില്ലെന്നാൽ
കോടാനുകോടി കളദൃശ്യരങ്ങുണ്ടല്ലോ

പൈസയൊന്നും കീശക്കുള്ളിൽ സമ്പാദ്യമായി
വേണ്ടെന്നുറച്ചവൻ യേശുവേപ്പോൽ ധന്യൻ
വസ്തു സമ്പാദ്യമൊ പണം വട്ടി മേടയോ
കീർത്തി സ്ഥാനാദിയോ ആത്മീയനെന്തിനു?

പച്ചില വർഗ്ഗമോ പാകമാം കായ്കളോ
പച്ചവെള്ളം തന്നെയോ പാചകാഹാരമോ
ഇച്ഛയൊന്നും തീണ്ടാതാത്മീയരാസ്വദി-
ച്ചിടുമ്പോളെന്റെ ആനന്ദം തൂകുന്നു

മുട്ടിൽ വണങ്ങിയോ പാദത്തിൽ നിന്നിട്ടോ
ദണ്ഡനമസ്കാരം സാഷ്ടാംഗമായിട്ടോ
പരമ ധ്യാനത്തിൽ നിഷ്ഠയുറച്ചവൻ
ചെയ്യുമാരാധന എന്തു മഹാനന്ദം

പുസ്തകത്തിൻ മേലോർ പുസ്തകമായതിൽ
സത്യവേദവാക്യം വായിച്ചും ധ്യാനിച്ചും
വിശ്വാസം ആശയ്ക്കും സ്നേഹജീവാവിക്കും
സംതൃപ്തി പ്രാപിക്കും നാളിൽ നാളിൽ ഭക്തൻ

നന്മ ചെയ്‌വാനോടി നാടെങ്ങും ജീവിതം
നന്മക്കായിത്താൻ ചെയ്തോരേശുവിൻ കാരുണ്യം
ആർദ്രമായുള്ളത്തിൽ ദൈനം ദിനം ജ്വലി-
ച്ചായവൻ പോൽ ജീവിച്ചീടുന്നോർക്കാനന്ദം

മാനും മാൻപേടയും പർവ്വതാഗ്രങ്ങളിൽ
തുള്ളിച്ചാടും പോലെ ക്രിസ്തുവും ഭക്തനും
വഴിമദ്ധ്യേ പാടിക്കൊണ്ടേശുവേ സാക്ഷിച്ചു
പരവാസം ചെയ്യുന്നതെന്തു മഹാനന്ദം

സെഹിയോന്റെ പൈതലേ നീയതിന്നംശിയായ്
ത്തീരാതെ ഭൂവിലെ ജീവിതം തീരല്ലേ
ഭൌതിക മൂഢന്മാർ മ്ളേശ്ചരായ് മേവുന്ന
ഭൂമായ സൌഖ്യങ്ങൾ ത്യാജമെന്നോർക്ക നീ

ഭൂലോകം വിട്ടുടൻ നക്ഷത്രലോകങ്ങൾ
ക്കപ്പുറം ചേരുന്നതിപ്രകാരമുള്ളോൻ
ഭൂവിൽ പരദേശി മോക്ഷയാത്രക്കാരൻ
പരമ കനാൻ നോക്കി പാരിൽ വസിക്കുന്നു.
 

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ആത്മസുഖം_പോലെ&oldid=131441" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്