അലർശരപരിതാപം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അലർശരപരിതാപം (കീർത്തനങ്ങൾ)
രചന:സ്വാതിതിരുനാൾ
അലർശരപരിതാപംപല്ലവി
അലർശരപരിതാപം ചൊൽ‌വതി-
ന്നളിവേണി പണിബാലേ.

അനുപല്ലവി
ജലജബന്ധുവുമിഹ ജലധിയിലണയുന്നൂ
മലയമാരുതമേറ്റു മമ മനമതിതരാംബതവിവശമായി സഖീ!

ചരണം 1
വളരുന്നു ഹൃദിമോഹം എന്നോമലേ
തളരുന്നു മമ ദേഹം കളമൊഴീ
കുസുമവാടികയത്തിലുളവായോരളികുലാരവ-
മതിഹ കേൾപ്പതുമധികമാധി നിദാനമയി സഖി

ചരണം 2
ശശിയും ചെങ്കനലായീ സമ്പ്രത് സൂന-
ശരനും മേ രിപുവായീ
ശശധരനേർമുഖിസരസനോടിനിമെല്ലേ
ശൃശതരാർത്തയതാംമമാഖിലശൂചമയേകഥയാശൂ സുദതിനി

ചരണം 3
ജലധരസദൃശശോഭനെൻകാന്തൻ ശ്രീ-
ജലജാക്ഷനബ്ജനാഭൻ
കലയതി കിമു കോപം കരുണവെടിഞ്ഞുള്ളിലമലം
ബതതാമസേനകിമിഹജവാന്മമസാധയേപ്സിതം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=അലർശരപരിതാപം&oldid=148455" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്