സംവാദം:ഐതിഹ്യമാല/തിരുവട്ടാറ്റാദികേശവൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

അഴകാപിള്ള , അഴകപ്പാപിള്ള ഇതിലേതാണ് ശരി?Sonujacobjose 16:17, 11 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

അഴകപ്പാപിള്ള എന്നാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡിസി ബുക്സ് (2005) എഡിഷനിൽ --മനോജ്‌ .കെ 15:23, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)