സംവാദം:ഐതിഹ്യമാല/ചിറ്റൂർകാവിൽ ഭഗവതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

എന്താ ഇക്കാലത്ത് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നു ഭഗവതി കാണിക്കാത്തത്. അത്ഭുതം = അറിവില്ലായ്മ.