സംവാദം:അറിവില്ലാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഞാൻ  ഇതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ‍ശരിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നു.

Start a discussion about അറിവില്ലാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ

Start a discussion