സംവാദം:'കുലസ്ത്രീയും' 'ചന്തപ്പെണ്ണും' ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?/സ്ത്രീശരീരത്തിനു ചുറ്റും നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പുസ്തകങ്ങളുടെ റഫ. വീണ്ടും ചേർക്കേണ്ടിവരും --Sugeesh 21:25, 27 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
ആ പീഡിഎഫിലുള്ള ടെക്സ്റ്റെല്ലാം അതെപടി വേണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേണം ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് തുടങ്ങാൻ.ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം.--മനോജ്‌ .കെ 03:36, 28 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]