സംവാദം:'കുലസ്ത്രീയും' 'ചന്തപ്പെണ്ണും' ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?/വിദ്യാഭ്യാസമുളള സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയോ?

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ കെ. ചിന്നമ്മ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ 1918......... എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരിയിൽ ശ്രീമൂലം .. അതുകഴിഞ്ഞ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ല...--Sugeesh 22:18, 27 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
PDF ൽ എല്ലാം വൃത്തിയായി ഉണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രൂഫ് നോക്കേണ്ടത് http://www.cds.edu/download_files/Book.pdf -- മനോജ്‌ .കെ 03:44, 28 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]