സംവാദം:'കുലസ്ത്രീയും' 'ചന്തപ്പെണ്ണും' ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?/ചരിത്രപഠനം കൊണ്ട് എന്തു കാര്യം?

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

THIS IS THE MOST UNSCROUPLOUS ARTICLE THE WORLD HAS EVER SEEN.—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 116.68.120.224 (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) 21:33, ജൂൺ 8, 2019‎