വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:STOLZ & REUTHER, BASEL MISSION PRESS

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

KERALOLPTHI IS ENTIRELY BLUNDER[തിരുത്തുക]

THIS KERALOLPTHI IS ENTIRELY BLUNDERS - THE ORIGINAL IS PRINTED IN 1874 BY STOLZ & HIRNER, BASEL MISSION PRESS (1874). READ IT AND CORRECT THE ENTIRE LANGUAGE. —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 116.68.123.168 (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) 11:24, ജൂലൈ 6, 2019