വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:കീർത്തനങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയകീർത്തനങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയസംഗീതമെന്നു വിളിക്കാനാവുമോ? —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Thachan.makan (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)