വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംവാദം:വിക്കി പഞ്ചായത്ത് (സഹായം)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ്[തിരുത്തുക]

എന്താണ് പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ്? ആരാണ് അതിനു നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ? എന്നെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്.--രാംമാതൊടി (സംവാദം) 02:13, 1 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല_സംവാദം:ഡിജിറ്റൈസേഷൻ_മത്സരം_2014#പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ് കാണുക. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 02:46, 1 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)