വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ച്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ച്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്ന കണ്ണികളാണ്‌ ഈ താളിൽ.

Wikisource is a Free Library of source texts which are in the public domain or legally available for free redistribution. Wikisource is an official project of the Wikimedia Foundation and a sister project of Wikipedia, The Free Encyclopedia.

If you're looking for information on a particular subject, see the വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:സൂചിക.

മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാല[തിരുത്തുക]

കണ്ണി വിവരണം
പൊതുനിരാകരണം Disclaimers about validity, liability, et cetera.
എന്താണ്‌ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല? general description and basic policy information (with links to detailed policy pages).
വാർത്തകൾ A news service chronicling events and changes relevant to the English Wikisource.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

കണ്ണി വിവരണം
Wikisource (Meta) early discussion of the project at Meta.
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല (Wikipedia) detailed history and other general information.