വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

               ഏകതാളം
വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ! നിന്റെ രക്ഷക്കായ്-വന്ദനം

              ചരണങ്ങൾ
1.ഉന്നതത്തിൽ നിന്നും എന്നെ പ്രതി
   മന്നിൽ വന്ന നാഥനേ-.................വന്ദനം

2.നന്ദിയോടെ ഇന്നു നിന്റെ ദാസൻ
   വന്ദിക്കുന്നു മന്നനേ-.....................വന്ദനം

3.ശത്രുവായ എന്നെയോർത്തു നിന്റെ
   പുത്രനാക്കി തീർത്തതാൽ-............വന്ദനം

4.എന്റെ നാമം ജീവപുസ്തകത്തിൽ
   ചേർത്തതിനെ ഓർത്തിതാ-..........വന്ദനം

5.എന്തു മോദം എന്റെ അന്തരംഗേ
   സന്തതം വിലസീടുന്നു-.................വന്ദനം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വന്ദനം_വന്ദനം_നാഥാ&oldid=28911" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്