രചയിതാവ്:രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ
(1861–1941)
ബംഗാളി കവി, തത്ത്വ ചിന്തകൻ, ദൃശ്യ കലാകാരൻ, കഥാകൃത്ത്‌, നാടക കൃത്ത്, ഗാനരചയിതാവ്‌, നോവൽ രചയിതാവ്‌, സാമൂഹികപരിഷ്കർത്താവ്. 1913-ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം.
രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

നാടകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ചെറുകഥകൾ[തിരുത്തുക]

പദ്യം[തിരുത്തുക]

ടാഗോർ പരിഭാഷ ചെയ്തവ[തിരുത്തുക]

കത്തുകൾ[തിരുത്തുക]

തത്ത്വശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ടാഗോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]


ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ രചനകൾ ഇപ്പോൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണ്‌. ഇന്ത്യൻ പകർപ്പവകാശനിയമം (1957), പ്രകാരം രചയിതാവിന്റെ മരണത്തിന്‌ 60 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ രചനകളും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടും. എന്നാൽ മരണാനന്തരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ പകർപ്പവകാശപരിധിയിൽ വന്നേക്കാം. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്‌ 60 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമേ അവ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ.