രചയിതാവിന്റെ സംവാദം:ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കൃതികൾ ആസ്കിയിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനെ യൂണീക്കോഡിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം.പയ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്ട് മാപ്പിങ്ങ് മുതലായകാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ് ആണ് ഇതിലെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യം.

പദ്ധതിയുടെ അവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

കൃതി അക്ഷരത്തെറ്റ് പരിശോധന ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഏറ്റെടുത്ത തീയതി/തീർത്ത തീയതി നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി