മീഡിയവിക്കി:Gadgets-definition

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to searchbrowsing-gadgets

  • Navigation_popups|popups.js|navpop.css

editing-gadgets

  • Friendly|Friendly.js
  • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
  • refToolbar|refToolbar.js
  • Twinkle|Twinkle.js
  • wikEd|wikEd.js
  • GoogleOCR[ResourceLoader]|GoogleOCR.js

library-gadgets

  • modernskin-thunks|modernskin-thunks.js
  • DejaVu_Sans||DejaVu_Sans.css
  • JSL|JSL.js
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മീഡിയവിക്കി:Gadgets-definition&oldid=205144" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്