മനമേ ചഞ്ചലം എന്തിനായ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ്?

രചന:എം.ഇ. ചെറിയാൻ

പല്ലവി

മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ്?
കരുതാൻ വല്ലഭനില്ലയോ
ജയവീരനായ് ആ ആ ആ

ചരണങ്ങൾ

 
നാളെയ നിനച്ചു നടുങ്ങേണ്ട ദുഃഖ-
വേളകൾ വരുമെന്നു കലങ്ങേണ്ടാ
കാലമെല്ലാമുള്ള മനുവേലൻ
കരുതാതെ കൈവിടുമോ? ആ ആ ആ
 
വാനിലെ പറവകൾ പുലരുന്നു നന്നായ്
വയലിലെ താമര വളരുന്നു
വാനവനായകൻ നമുക്കേതും
നൽകാതെ മറന്നിടുമോ? ആ ആ ആ
 
കൈവിടുകയില്ലിനിയൊരുനാളുമെന്നു
വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മാറിടുമോ?
വാനവും ഭൂമിയും പോയാലും
വാഗ്ദത്തം സുസ്ഥിരമാം ആ ആ ആ
 
മുന്നമേ ദൈവത്തിൻ രാജ്യവും നാം അതി-
നുന്നത നീതിയും തേടിടണം
തന്നിടും നായകൻ അതിനോടെ
അന്നന്നുവേണ്ടതെല്ലാം ആ ആ ആ
 
നിൻവഴി ദേവനെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക
നിർണ്ണയമവനതു നിറവേറ്റും
ഭാരം യഹോവയിൽ വച്ചിടുകിൽ
നാൾതോറും പുലർത്തുമവൻ ആ ആ ആ
 
വരുവാൻ കാലമടുത്തല്ലോ അവൻ
ഒരുക്കിയ വീട്ടിൽ നാം ചേർന്നിടുവാൻ
ഒരുനാളുമിനി പിരിയാതെ
മരുവും നാം ആനന്ദമായ് ആ ആ ആ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മനമേ_ചഞ്ചലം_എന്തിനായ്&oldid=211913" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്