ഭദ്രകാളീധ്യാനശ്ലോകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭദ്രകാളീധ്യാനശ്ലോകം (സ്തോത്രം)

ഓം കാളീം മേഘസമപ്രഭാം ത്രിണയനാം, വേതാളകണ്ഠസ്ഥിതാം
ഘഡ്ഗംഖേടകപാലദാരികശ്ശിരഃ കൃത്യാം കരാഗ്രേഷ്ഠ ച
ഭൂതപ്രേതപിശാച മാതൃസഹിതാം, മുണ്ഡസ്രജാലംകൃതാം
വന്ദേ ദുഷ്ഠമസൂരികാദിവിപദാം സംഹാരിണീം ഈശ്വരീം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭദ്രകാളീധ്യാനശ്ലോകം&oldid=55700" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്