ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:SVPM Old Testament

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഏലീശയുടെ കാലത്ത് ഏത് ദേശത്താണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നത്?

Start a discussion about ഫലകം:SVPM Old Testament

Start a discussion