ഫലകം:PD-old/ADY

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

To create dynamic copyright messaging that will update as time passes and stay accurate when author author's death year (ADY) is known. ADY ഉൾപെടുത്തുവാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതാത് ഫലക വിവരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1923 നു മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ, ADY 100 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ {{PD-old}}
1923 നു മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ, ADY 100 വർഷങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ഏത് വർഷവും {{Pd/1923}}
1922 നു ശേഷവും 1964 നു മുൻപും, പുതുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവ {{PD-US-no-renewal}}
1923 നും 1996 നും ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ {{Pd/1996}}
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഫലകം:PD-old/ADY&oldid=202183" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്