ഫലകം:New Testament

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


New Testament
MatthewMarkLukeJohnActsRomans1 Corinthians2 CorinthiansGalatiansEphesiansPhilippiansColossians1 Thessalonians2 Thessalonians1 Timothy2 TimothyTitusPhilemonHebrewsJames1 Peter2 Peter1 John2 John 3 JohnJudeRevelation


Exquisite-khelpcenter.png ഈ ഫലകത്തിൽ ഒന്നോ അതിൽക്കൂടുതലോ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കവുന്ന parameters ഉണ്ട്: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ദയവായി talk page കാണുക.

ഈ ഫലകത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ ഫലകനിർമ്മിതിക്കാവശ്യമായവയിൽ ഏറ്റം സങ്കീർണ്ണമായ ചില features ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് ഫലകനിർമ്മിതി സാങ്കേതികവിദ്യ നന്നായി വശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദയവായി ഈ ഫലകം തിരുത്താവൂ. അതുപോലെതന്നെ താങ്കൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി ഭവിച്ചാൽ അതു എത്രയും വേഗം തിരുത്താൻ താങ്കൾ സജ്ജനായിരിക്കണം. പരീക്ഷണങ്ങൾ താങ്കളുടെ യൂസർ സ്പേസിലുള്ള template sandboxൽ ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

Usage notes[തിരുത്തുക]

  • version, specify the version of the Bible. For example, version=King James generates a table of contents based on Bible (King James), while version=World English generates a table of contents based on Bible (World English).
  • noapocrypha, for Bible versions that don't contain a section of apocryphal works, define this as noaprypha= to hide the apocryphal books.
  • nont, noot, likewise as above, noot= or nont= to hide the Old Testament and the New Testament
  • no(book name), likewise as above, will hide a specific book. nogenesis= will hide the book of Genesis.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഫലകം:New_Testament&oldid=2428" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്