ഫലകം:ശ്ലോ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

       {{{1}}}


[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

ഈ ഫലകം പദ്യത്തിൽ ശ്ലോകസംഖ്യ/ഖണ്ഡസംഖ്യ ചേർക്കാനുളളതാണ്‌. പാദസംഖ്യ ചേർക്കാൻ {{വരി}} ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌.

ശ്ലോകസംഖ്യ ചേർക്കുന്നതിന്‌ താഴെ പറയുന്ന വിധം ശ്ലോകാന്ത്യത്തിൽ ചേർത്താൽ മതി. ശ്ലോകസംഖ്യ എന്നിടത്ത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം എന്നാണ്‌. എഴുതേണ്ടത്

{{ശ്ലോ|ശ്ലോകസംഖ്യ}}

ശ്ലോകസംഖ്യ ഇടത്തുനിന്ന് 25em വിട്ട് പ്രദർശിക്കും. ഉദാ:

{{ശ്ലോ|1}}

ഇവ്വിധം പ്രദർശിക്കും:        1


ശ്ലോകസംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം ഇടത്തുനിന്ന് X-em മാറ്റണമെങ്കിൽ:

{{ശ്ലോ|ശ്ലോകസംഖ്യ|''X''em}} എന്നോ {{ശ്ലോ|ശ്ലോകസംഖ്യ|offset=''X''em}} എന്നോ ഉപയോഗിക്കുക. (X എന്നിടത്ത് എത്ര ഇടത്തുനിന്ന് എത്ര em വിടണമെന്നാ ചേർക്കേണ്ടത്)

{{ശ്ലോകം}}, {{ഖണ്ഡം}}, {{stanza}} എന്നിവയും ഇതിനു പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഫലകം:ശ്ലോ&oldid=67512" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്