ഫലകം:ബൈബിൾ സൂചിക/sandbox

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


പഴയ നിയമം

[[{{{1}}}/ഉല്പത്തി|ഉല്പത്തി]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/ന്യായാധിപന്മാർ|ന്യായാധിപന്മാർ]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/1 രാജാക്കന്മാർ|1 രാജാക്കന്മാർ]] • [[{{{1}}}/2 രാജാക്കന്മാർ|2 രാജാക്കന്മാർ]] • [[{{{1}}}/1 ദിനവൃത്താന്തം|1 ദിനവൃത്താന്തം]] • [[{{{1}}}/2 ദിനവൃത്താന്തം|2 ദിനവൃത്താന്തം]] • [[{{{1}}}/എസ്രാ|എസ്രാ]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/തോബിത്|തോബിത്]] • [[{{{1}}}/യൂദിത്ത്|യൂദിത്ത്]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/1 മക്കബായർ|1 മക്കബായർ]] • [[{{{1}}}/2 മക്കബായർ|2 മക്കബായർ]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/സങ്കീർത്തനങ്ങൾ|സങ്കീർത്തനങ്ങൾ]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/ജ്ഞാനം|ജ്ഞാനം]] • [[{{{1}}}/പ്രഭാ‍ഷകൻ|പ്രഭാ‍ഷകൻ]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/വിലാപങ്ങൾ|വിലാപങ്ങൾ]] • [[{{{1}}}/ബാറൂക്ക്|ബാറൂക്ക്]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/ദാനിയേൽ|ദാനിയേൽ]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/ആമോസ്|ആമോസ്]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/യോനാ‍|യോനാ‍]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/ഹഗ്ഗായി|ഹഗ്ഗായി]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]]

പുതിയ നിയമം

[[{{{1}}}/മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം|മത്തായി]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം|യോഹന്നാൻ]] • [[{{{1}}}/അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ|അപ്പ. പ്രവ.]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/തെസലോനിക്കാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം|1 തെസലോനിക്കാ]] • [[{{{1}}}/തെസലോനിക്കാക്കാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം|2 തെസലോനിക്കാ]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/തീത്തോസിനെഴുതിയ ലേഖനം|തീത്തോസ്]] • [[{{{1}}}/ഫിലമോനെഴുതിയ ലേഖനം|ഫിലമോൻ]] • [[{{{1}}}/|]] • [[{{{1}}}/യാക്കോബ്‌ എഴുതിയ ലേഖനം|യാക്കോബ്]] • [[{{{1}}}/പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം|1 പത്രോസ്]] • [[{{{1}}}/പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം|2 പത്രോസ്]] • [[{{{1}}}/യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം|1 യോഹന്നാൻ]] • [[{{{1}}}/യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം|2 യോഹന്നാൻ]] • [[{{{1}}}/യോഹന്നാൻ എഴുതിയ മൂന്നാം ലേഖനം|3 യോഹന്നാൻ]] • [[{{{1}}}/യൂദാ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ലേഖനം|യൂദാ]] • [[{{{1}}}/യോഹന്നാനു ലഭിച്ച വെളിപാട്‌|വെളിപാട്]]


ഈ ഫലകത്തിൽ ഒന്നോ അതിൽക്കൂടുതലോ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കവുന്ന parameters ഉണ്ട്: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ദയവായി talk page കാണുക.

ഈ ഫലകത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ ഫലകനിർമ്മിതിക്കാവശ്യമായവയിൽ ഏറ്റം സങ്കീർണ്ണമായ ചില features ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് ഫലകനിർമ്മിതി സാങ്കേതികവിദ്യ നന്നായി വശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദയവായി ഈ ഫലകം തിരുത്താവൂ. അതുപോലെതന്നെ താങ്കൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി ഭവിച്ചാൽ അതു എത്രയും വേഗം തിരുത്താൻ താങ്കൾ സജ്ജനായിരിക്കണം. പരീക്ഷണങ്ങൾ താങ്കളുടെ യൂസർ സ്പേസിലുള്ള template sandboxൽ ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ഈ ഫലകത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച്[തിരുത്തുക]

  • ഒന്നാമത്തെ parameter ഏത് തരം ബൈബിളിന്റെ ഫലകം ആയിട്ടാണ് ഈ ഫലകം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് എന്നു വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ parameter നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

Optional Parameters[തിരുത്തുക]

  • പഴയനിയമം, പുതിയനിയമം: പുതിയനിയമം= or പഴയനിയമം= എന്നിവ യഥാക്രമം പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഫലകത്തില്നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നു.
  • no(പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്്), മുകളിലത്തെ ഉദാഹരണം പോലെ, ഒരു പ്രത്യേക പുസ്തകത്തെ മറയ്ക്കുന്നു. nogenesis= എന്നത് ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തെ മറയ്ക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, {{ബൈബിൾ സൂചിക|കത്തോലിക്കാബൈബിൾ|പുതിയനിയമം=}} എന്നത് കത്തോലിക്കാ ബൈബിളിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുസ്തകസൂചിക സൃഷ്ടിക്കും. അതേപോലെ {{ബൈബിൾ സൂചിക|സത്യവേദപുസ്തകം|പഴയനിയമം=}} എന്നത് സത്യവേദപുസ്തകത്തകം പഴയ നിയമത്തിന്റെ പുസ്തകസൂചിക സൃഷ്ടിക്കും.


ഉദാഹരണത്തിന് {{ബൈബിൾ സൂചിക/sandbox|കത്തോലിക്കാബൈബിൾ|പുതിയനിയമം=}} താഴെക്കാണുന്ന ഫലകം സൃഷ്ടിക്കും

പുതിയ നിയമം

മത്തായിമർക്കോസ്ലൂക്കായോഹന്നാൻഅപ്പ. പ്രവ.റോമാ1 കോറിന്തോസ്2 കോറിന്തോസ്ഗലാത്തിയാഎഫേസോസ്ഫിലിപ്പി‍കൊളോസോസ്1 തെസലോനിക്കാ2 തെസലോനിക്കാ1 തിമോത്തിയോസ്2 തിമോത്തിയോസ്തീത്തോസ്ഫിലമോൻഹെബ്രായർയാക്കോബ്1 പത്രോസ്2 പത്രോസ്1 യോഹന്നാൻ2 യോഹന്നാൻ3 യോഹന്നാൻയൂദാവെളിപാട്


ഉദാഹരണത്തിന് {{ബൈബിൾ സൂചിക/sandbox|സത്യവേദപുസ്തകം|പുതിയനിയമം=}} താഴെക്കാണുന്ന ഫലകം സൃഷ്ടിക്കും

പുതിയ നിയമം

മത്തായിമാർക്കോസ്ലൂക്കോസ്യോഹന്നാൻഅപ്പ. പ്രവ.റോമർ1 കൊരിന്ത്യർ2 കൊരിന്ത്യർഗലാത്തിയർഎഫേസ്യർഫിലിപ്പി‍യർകൊലോസ്യർ1 തെസലോനിക്കാ2 തെസലോനിക്കാ1 തിമോഥെയോസ്2 തിമോഥെയോസ്തീത്തോസ്ഫിലമോൻഎബ്രായർയാക്കോബ്1 പത്രോസ്2 പത്രോസ്1 യോഹന്നാൻ2 യോഹന്നാൻ3 യോഹന്നാൻയൂദാവെളിപാട്


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഫലകം:ബൈബിൾ_സൂചിക/sandbox&oldid=13653" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്