പ്രാർത്ഥന രണ്ട്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രാർത്ഥന ഒന്ന്

രചന:കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ
രാഗം - കല്യാണി; താളം - ചെമ്പട


പല്ലവി

കാത്തുകൊള്ളേണമേ കാരുണ്യവാരിധേ!
കാൽത്തളിർ കൂപ്പുന്നേൻ.

അനുപല്ലവി

പേർത്തുമിജ്ജനം തന്നിൽ നേർത്തിടതാനുഗ്രഹം
ചേർത്തു ചിന്മയ! ചീർത്തോരാർത്തികളെല്ലാം
തീർത്തും
    (കാത്തുകൊള്ളേണമേ)

ചരണം

പരിതാപമഖിലവും പരമപുരുഷ പോക്കി
പരിചോടു ഭവദീയ പദഭക്തിയളവാക്കി
അരി ഭയമണയാതെന്നകതിളർ തെളിവാക്കി
ദുരിതവാസനയെല്ലാം ദ്രുതതരം ദൂരെ നീക്കി
    (കാത്തുകൊള്ളേണമേ)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പ്രാർത്ഥന_രണ്ട്&oldid=83188" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്