ദൈവം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദൈവം
കുമാരനാശൻ എഴുതിയതാണെന്നു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുക്തകം.

കാണപ്പെട്ടില്ല കാണും, നിറമൊടതിന്
കണ്ണില്ല കാലില്ല കൈയില്ല
ആണല്ല പെണ്ണല്ല, അണുവും അളവുമില്ല
ആദിയില്ല അന്തമില്ല, സ്ഥൂണപ്രായം ജഡത്വം
പറയുവാനൊന്നുമില്ല
ഈക്കാണും ബ്രഹ്മാണ്ഡ കോടി
കപടനടകശാലിയാണെന്റെ ദൈവം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ദൈവം&oldid=82575" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്