തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ/ഉദുഹിയ്യത്ത്‌

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

1) അനസ്(റ) നിവേദനം: നബി(സ) അരുളി: വല്ലവനും നമസ്കാരത്തിനുമുമ്പ് ഉള്ഹിയ്യത്ത് അറുത്താൽ അതവൻ തന്റെ ശരീരത്തിനു വേണ്ടി അറുത്തതാണ്. വല്ലവനും നമസ്കാരത്തിനുശേഷം അറുത്താൽ അവന്റെ ബലികർമ്മം സമ്പൂർണ്ണമാവുകയും മുസ്ലിംകളുടെ ചര്യ അവൻ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. (ബുഖാരി. 7. 68. 454)

2) ഇബ്നുഉമർ (റ) നിവേദനം: നബി(സ) ബലിമൃഗത്തെ അറുത്തിരുന്നത് നമസ്കാരസ്ഥലത്തുവെച്ചായിരുന്നു. (ബുഖാരി. 7. 68. 459)

3) അനസ്(റ) പറയുന്നു: നബി(സ) രണ്ട് വെളുത്ത് തടിച്ചയാടുകളെ ഉള്ഹിയ്യത്തറുക്കുകയുണ്ടായി. ഞാനും അപ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കും. (ബുഖാരി. 7. 68. 460)

4) അനസ്(റ) നിവേദനം: ബിസ്മിയും തക്ബീറും ചൊല്ലി നബി(സ) തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉളുഹിയ്യത്തറുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. (ബുഖാരി. 7. 68. 465)

5) സലമ:(റ) നിവേദനം: നബി(സ)അരുളി: നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെ ബലികഴിച്ചാൽ അതിന്റെ മാംസം മൂന്നു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. അടുത്തവർഷം വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകരേ! കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചെയ്തപോലെതന്നെയാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ന് അനുചരന്മാർ ചോദിച്ചു. നബി(സ) അരുളി: നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും മറ്റുളളവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും മിച്ചമുളളത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊളളുക. അക്കൊല്ലം വലിയ ഭക്ഷണക്ഷാമം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം ബലിയുടെ മാംസം മുഖേന നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സഹായം ലഭിക്കട്ടെയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. (ബുഖാരി. 7. 68. 476)

6) അബൂഉബൈദ്(റ) നിവേദനം: ശേഷം അലി(റ)യിന്റെ കൂടെയും ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. ഖുതുബ: ക്ക് മുമ്പായി അദ്ദേഹവും പ്രസംഗിച്ചു. ശേഷം ഇപ്രകാരം പ്രസംഗിച്ചു. നബി(സ) ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മാംസം മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികം തിന്നുന്നതിനെ നിങ്ങളോട് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ബുഖാരി. 7. 68. 478)