താൾ:Puthenpaana.djvu/100

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പ്രത്യക്ഷനായി വാതിൽ തുറക്കാതെ

അടച്ച വീടിനുള്ളിൽ ശിഷ്യരുടെ

നടുവിൽ ചെന്നുനിന്നു മിശിഹാ താൻ

സ്വതാം ചൊല്ലി ശിഷ്യർക്കു ഗുരുത്തമൻ

"ചിത്തഭീതി നീക്കിടുവിൻ ,ഞാൻതന്നെ

കയ്യും ,കാലും ,ശരീരവും നോക്കുവിൻ"

ആയതിനാലും വിശ്വാസം പൂക്കില്ല

അന്നേരമീശോ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു

അന്നുതേൻകൂടും മീൻനുറുക്കുമീശോ

തിന്നു ശിഷ്യർക്കു വരുത്തി വിശ്വാസം

പിന്നെ ദൈവവാക്കിന്നുടെ സത്യവും

കാട്ടി വിശ്വാസമാക്കിയവർകളെ

കേട്ടുകൊണ്ടവർ സമ്മതിച്ചാദരാൽ

തോമ്മായസ്ഥലത്തില്ലാത്ത കാരണം

തന്മനസ്സിങ്കൽ സംശയം തീർന്നില്ല

ഇതു ശിഷ്യരു ചൊന്നതു കേട്ടാറെ

അതിനുത്തരം ചൊല്ലിയവരോട്‌

"എൻറെ നാഥനെ ഞാൻതന്നെ കാണേണം

തന്റെ ദയവിലാവിൻ മുറിവതിൽ

എൻറെ കൈവിരൽ തൊട്ടൊഴിഞ്ഞെന്നിയെ

എൻറെ സംശയം തീരുകയില്ലഹോ"

എന്നു തോമ്മാ പ്രതിജ്ഞ പടിഞ്ഞാറെ

പിന്നെയെട്ടുനാൾ ചെന്ന ഞായർ വരെ

വീട്ടിനകത്തു ശിഷ്യജനമെല്ലാവരും

പൂട്ടി വാതില്ക്കകത്തിരിക്കുന്നപ്പോൾ

അതിനുള്ളിലെഴുന്നെള്ളി തമ്പുരാൻ

പ്രത്യക്ഷനായരുൾചെയ്തു സത്വരം

"തോമ്മാ !വാ! നീ മുറിവാതിൽ തൊട്ടുകൊൾ

നിന്മനസ്സിലെ സംശയം തീർക്കടോ "

ചെന്നു കൈവിരൽതൊട്ടു മുറിവതിൽ

തീർന്നു സംശയം വിശ്വസിച്ചാനവൻ

തൻറെ തൃക്കാൽ വന്ദിച്ചുനർത്തിച്ചുടൻ

എൻറെ നാഥനും തമ്പുരാനും നീയേ

എന്നു തോമ്മാ പറഞ്ഞപ്പോൾ നായകൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Puthenpaana.djvu/100&oldid=167274" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്