താൾ:Gadyalathika part-1.djvu/130

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ശുദ്ധിപത്രം. ഭാഗം. വരി. അബദ്ധം. സുബദ്ധം. 21 3 പ്രദേശ. പ്രദേശം. " 23 മണ്ഡപ്യ മണ്ഡപം. " 25 മാന. മാന്യ 25 5 കോശാപേക്ഷി. കോശാപേക്ഷീ. " " ബഹൂ. ബഹു " 7 രപു രിപു. " 8 പ്രതീമ. പ്രതിമഃ. 34 14 സ്വകാരസുഖം. സ്വസുഖം. 35 20 സാധിപ്പാൻ. നിർവ്വഹിപ്പാൻ. 41 17 അപലപനീയങ്ങളാണു്. അനപലപനീയങ്ങളാണു്. 42 24 വെച്ചാലും. വെച്ചായാലും. 52 9, 10 ഉന്നതമങ്ങളായ. ഉന്നതതമങ്ങളായ. 56 6 ഇന്ത. ഇന്ത്യ. 57 14 അവിശിഷ്ട. അവശിഷ്ട 59 16 മുഹന്മദീയ. മുഹമ്മദീയ. 72. 3 ആലോചനശക്തി ആലോചനാശക്തി. " 13, 15 നടവടി. നടപടി. " 18 ന്ത്രനഗ. നൂതന. 73 8 ജീവിന്ന് ജീവന്നു്. 82 1 ആജ്ഞപിച്ചു. ആജ്ഞാപിച്ചു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadyalathika_part-1.djvu/130&oldid=179656" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്