താൾ:33A11414.pdf/15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


മുഖവുര

ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥ പരമ്പരയിലെ (HGS) നാലാം വാല്യമാണ്
കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും. കേരള പഴമ ഒഴികെയുള്ള കൃതികൾ കേരളത്തിൽ
പോലും അതീവ ദുർല്ലഭമായിരുന്നു. ട്യൂബിങ്ങൻ സർവകലാശാല ലൈബ്രറി,
ബാസൽ മിഷൻ രേഖാലയ (സ്വീറ്റ്സർലണ്ട്), ഡി സി ബുക്സ് എന്നിവരുടെ
ഉദാരമായ സഹകരണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാല്യത്തിലൂടെ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ
വിജ്ഞേയ രചനകൾ പുനരവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ടു
ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിലെ മറ്റെല്ലാ വാല്യങ്ങൾക്കും എന്നപോലെ ഇതിനു
ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതു പ്രഫ. സ്കറിയാ സക്കറിയയാണ്.
അദ്ദേഹത്തെ ഇതിനു വേണ്ടി ജർമ്മനിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ച അലക്സാണ്ടർ

ഫോൺ ഗുമ്പോൾട്ട് ഫൗണ ടേഷ (Alexander Von Humbolt Foundation,
Bonn)നോടും ഞങ്ങൾക്കു കടപ്പാടുണ്ട്. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥപരമ്പരയുടെ
വിജയകരമായ പ്രസാധനം സാഹസികമായി ഏറ്റെടുത്ത ഡി സി ബുക്സിന്
പ്രത്യേകം നന്ദി.

ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടു ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാല്യത്തിനു
ഏതാനും മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാം പതിപ്പുവേണ്ടി വന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ
ആഹ്ലാദപൂർവം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളികൾക്കുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങളാണ്
ഇതിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ഗുണ്ടർട്ടു പരമ്പരയിലെ മറ്റും വാല്യങ്ങൾക്കും നല്ല
സ്വീകരണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.

1993-ൽ ഗുണ്ടർട്ടു ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ചു ജരമ്മനിയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്മാരകഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ശീർഷകം ‘ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് -
ഇന്ത്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം' എന്നാണ്. ആ
പാലത്തിനു കാലം കൊണ്ടു സംഭവിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഓർമ്മക്കേടിന്റെ
തുരുമ്പുമാറ്റി അറ്റക്കുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്ന ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
ഗ്രന്ഥപരമ്പര. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പെട്ടെന്നു നിർത്തിവയ്ക്കാനാവില്ല. അതു
തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥപരമ്പര ആറുവാല്യം കൊണ്ടു
അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല, തുടരാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. വായനക്കാരുടെ
പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂപ്പു കൈ!

സ്റ്റുട്ഗാർട്ട്
മാർച്ച് 14, 1992 Dr. Albrecht Frenz

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:33A11414.pdf/15&oldid=199237" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്