താൾ:ശിശുപാഠപുസ്തകം Sisupadapusthakam 56E243 1904.pdf/25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൯-ാം ആഴ്ച.

൧. എ

എട്ടു. എത്തി. എറ്റി.

എന്നാൽ. എച്ചിൽ.

പ എ


൨. ഏ ഐ

ഏറ. ഏട്ട. ഏപ്പു. ഏരി.

ഐവർ. ഐരാവതം.

എ ഏ

പ+എ=പെ പ+ഏ=പേ പ+ഐ=പൈ

൩. പരീക്ഷ.

ഉപ്പു ഏറ തിന്നാൽ ദാഹം വരാം.

എട്ടു ദിവസം ചെന്നാൽ ദീനം മാറും

മരം ഏറി പൂ പറിച്ചു.

ഇതാ ഇവൻ ഇവിടെ എത്തി.

ഇവർ ഐവർ നിന്നെ തൊടുവാൻ ഓടി

നീ ഒടുവിൽ പോ. എന്നാൽ ഇവനെ തൊടാം.