താൾ:ശിശുപാഠപുസ്തകം Sisupadapusthakam 56E243 1904.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦-ാം ആഴ്ച.

പന്നി.

൧. ന്ന ന്നാ ന്നി ന്നീ ന്നം

നന്ന. വന്ന. മിന്നൽ. നന്ന

പന്നി. മിന്നി. നന്നാറി.

൨. ത്ത ത്താ ത്തി ത്തീ ത്തം ത ത്ത

തത്ത. പത്താം. പാത്തി.

പത്തി. പരത്തി. പിത്തം.


൩. പരീക്ഷ.

പാറി വന്ന തത്ത.

ചാടി വന്ന പന്നി.

പത്താം പാഠം.

തീരാത്ത ശാപം.

മിന്നൽ നന്ന മിന്നി.

മഠത്തിൽ മന്നൻ.