താൾ:ഭാസ്ക്കരമേനോൻ.djvu/143

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിക്കേണ്ട

പുസ്തകങ്ങൾ
രൂ. ണ.
നവീനഭാഷാവ്യാകരണം ശ്രീ. എൽ. എ. രവിവർമ്മ 0 9
മധ്യമവ്യാകരണം " എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ 1 0
കേരളപാണിനീയം " ടി 5 0
സാഹിത്യസാഹ്യം " ടി 8 8
സാരോപദേശകഥകൾ " കേരളവർമ്മ 0 8
വിജ്ഞാനമജ്ഞരി " ടി 0 12
ഗദ്യമാലിക I " അപ്പൻ തമ്പുരാൻ 1 12
കഥാരത്നമാല " ടി 0 12
കഥാരാമം " കുന്നത്തുജനാർദ്ദനമേനോൻ 1 8
പഞ്ചതന്ത്രകഥകൾ " ഈ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള 0 10
ഗുണപാഠങ്ങൾ " ടി 0 9
സുഖജീവിതം " ടി 0 12
അലക്സാണ്ഡർമഹാൻ " എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള 0 6
ഐതിഹ്യദീപിക " ടി 0 8
സന്മാർഗ്ഗകഥകൾ " ബി. ജി. കുറുപ്പു് 0 12
മെക്കാളെ പ്രഭു " ടി 0 12


ഇവ കൂടാതെ മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോടപേക്ഷിക്കുക.


ബി.വി.ബുക്ക് ഡിപ്പോ & പ്രിന്റിങ് വർക്സ്,

തിരുവനന്തപുരം-1.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:ഭാസ്ക്കരമേനോൻ.djvu/143&oldid=173921" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്